เดิน – วิ่งการกุศลเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เดอะ เรนโบว์ รัน ครั้งที่ 3

featured

บรรยากาศงานเดิน – วิ่งการกุศลเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เดอะ เรนโบว์ รัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 โดยกลุ่มนักวิ่ง Punky Runners มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย โดยจะจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ สวมลุมพินี

Shares:
QR Code :
QR Code