เดินหน้าสร้างความตระหนัก “ดื่มไม่ขับ กรึ่ม ๆ ก็ถึงตาย” รณรงค์ “ขอบคุณคนไทย ที่ไม่ให้เหล้า” ให้เหล้า = แช่ง ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                      สสส.-กรมควบคุมโรค-สคอ.สานพลังภาคีเครือข่าย ปีใหม่ 2566 เดินหน้าสร้างความตระหนัก ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย หลังพบ คดี “เมาแล้วขับ” สูงถึง 1.5 หมื่นคน สร้างมาตรการ 3 ด่าน สกัดตนเอง-ครอบครัว-ชุมชน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

                      วันที่ 23  ธ.ค. 2565 ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” เพื่อสร้างความตระหนัก ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

                      ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก สสส.และภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญชวนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือลด ละ เลิก เพราะการดื่มแล้วขับ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ  สสส. ได้ผลิตสปอตรณรงค์สื่อสาร 2 ชุด คือ “ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” ซึ่งจะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับ ทำให้สายตา การมองเห็น และการตัดสินใจแย่ลง และ “ขอบคุณคนไทย ที่ไม่ให้เหล้า” ให้เหล้า = แช่ง ขอบคุณคนไทยที่มอบของขวัญที่ดีให้แก่กัน

                      “สสส. หนุนเสริมภาคีเครือข่าย ในการจัดการท้องถิ่นสร้างความปลอดภัยทางถนน อาทิ ตำบลสุขภาวะกว่า 3,000 แห่ง รณรงค์ “ตำบลขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ” มีพื้นที่ 111 ตำบล ทำงานอย่างเข้มข้น เครือข่ายกองร้อยอาสาจราจรหญิง ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 4 พื้นที่ภาคอีสานตอนบน 12 จังหวัด ลดอุบัติเหตุ ตั้งด่านชุมชนป้องปรามผู้ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกว่า 100 เครือข่ายทั่วประเทศ รณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและเยาวชน รณรงค์ “สวมหมวกนิรภัย 100%” และขอให้มีการตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ทุกราย เครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ที่มีอยู่ทั่วประเทศร่วมดูแลเฝ้าระวังดื่มไม่ขับ ไม่ขับเร็ว และสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อำเภอเสี่ยง 200 กว่าอำเภอ เพื่อให้ทุกการเดินทางปีใหม่นี้ประชาชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

 

                      นพ. ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานศาลยุติธรรม สรุปยอดรวมสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 คดี “เมาแล้วขับ” สูงถึง 1.5 หมื่นคน  กรมควบคุมโรคได้กำหนดแนวทางการควบคุมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นป้องกัน และลดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมาตรการ 3 ด่าน 1. ด่านตนเอง ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเอง และผู้อื่นจากการดื่มแล้วขับ 2. ด่านครอบครัว ให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วม ตักเตือนดูแลบุตรหลาน และคนในครอบครัว 3. ด่านชุมชน  เพิ่มมาตรการทดสอบผู้ขับขี่  ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้แนวทางการสังเกต และประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปขับขี่

                      นพ. ขจรศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานรณรงค์ สร้างกระแสให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ทุกประเภท และขายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. กรณีเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกราย โดยเป่าวัดทางลมหายใจ หากไม่สามารถเป่าได้ให้ส่งโรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจ คัดกรองส่งต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับในการดำเนินคดีต่อไป

                      นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ ) กล่าวว่า ในทุกปีกว่า 500 ครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รัก และคนในครอบครัวไปด้วยอุบัติเหตุทางถนน สคอ.ได้ตระหนัก และสื่อสารให้กับสังคมมาโดยตลอด ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระบุว่าช่วงเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค. 2565  เกิดอุบัติเหตุรวม 2,707 ครั้ง เสียชีวิต 333 ราย บาดเจ็บ 2,672 คน เป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ 29.51% จึงขอเน้นย้ำ ดื่มไม่ขับกรึ่มๆ ก็ถึงตาย ที่หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการดื่มเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไร ซึ่งความจริงเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้การสื่อสารแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายสื่อทั่วประเทศ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผลิตสื่อรณรงค์ เช่น แบนเนอร์ สติกเกอร์ และสื่อออนไลน์กระจายแก่ภาคีทั่วประเทศ หวังว่าปีนี้ทุกคนจะตระหนัก รวมถึงเตรียมพร้อมทั้งรถ คน วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

 

                    นายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรี ต. สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ต.สันทราย เป็นตำบลขับขี่ปลอดภัย มี 7 หมู่บ้าน พื้นที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง ทำให้มีปริมาณรถขับผ่านจำนวนมาก และมีจุดเสี่ยงหลายจุด อาทิ ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง มีป้ายบดบังการมองเห็น รวมทั้งรถใช้ความเร็วสูง จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สสส. ได้เข้ามาหนุนเสริม ขับเคลื่อนตำบลขับขี่ปลอดภัย มีเครือข่าย อปท. ร่วมดำเนินการกว่า 8 เครือข่าย บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย เช่น หมวดการทางฯ สถานีตำรวจภูธร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคีเครือข่าย ในการแก้ปัญหาร่วมกัน บังคับกฎหมายเข้มข้น  มีมาตรการป้องกัน และประชาสัมพันธ์ ทำให้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุลดลง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ จัดตั้งด่านชุมชน ในเส้นทางก่อนเข้ามายังอำเภอ ปิดล้อมทั้ง 4 ด่าน สกัดกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้า-ออกพื้นที่ รวมทั้งมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วกระจายไปยังจุดต่างๆ ของหมู่บ้านในช่วงเวลากลางคืนเพื่อสำรวจ ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัย คอยสกัดกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะการดื่มแล้วขับ ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย

Shares:
QR Code :
QR Code