เดินหน้ายุติ “วัณโรค” ย้ำรักษาหายขาดได้

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เดินหน้ายุติ


กระทรวงสาธารณสุขร่วมภาคีเครือข่ายเดินหน้าต่อเพื่อยุติปัญหาวัณโรคในระเทศย้ำวัณโรครักษาหายขาดได้


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกมาเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของ น.ส.บุตรศรัณย์ ทองชิว หรือ น้ำตาล เดอะสตาร์ 5 ว่า เกิดจากวัณโรคหลังโพรงจมูก ซึ่งพบได้น้อย แต่ชี้ให้เห็นว่าวัณโรคยังคงเป็นปัญหาที่เกิดได้กับทุกคนทุกเพศ ทุกวัย และสามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายอวัยวะ ซึ่งสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยพบผู้ป่วย 108,000 รายต่อปี และเสียชีวิต 12,000 ราย


นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การแก้ปัญหาวัณโรคเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 – 2561 สามารถคัดกรองค้นหาในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้สูงอายุที่มีโรค ผู้ป่วยเบาหวาน แรงงานข้ามชาติ บุคลากรสาธารณสุข ได้ประมาณ 5 ล้านคน จำนวนนี้พบผู้ป่วยวัณโรค 22,784 ราย ได้ส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วและจะเดินหน้าต่อ โดยตั้งเป้าลดผู้ป่วยรายใหม่ให้เหลือ 88 คนต่อแสนประชากร ภายในปี 2564 จากที่พบ 156 คน ต่อแสนประชากรในปี 2560


โรควัณโรคเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส วัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาซึ่งจะได้ผลดีถ้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและกินยาสม่ำเสมอติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ร่วมกับการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินเพิ่มภูมิต้านทานร่างกาย ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีอาการไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร เหงื่อออกกลางคืน หรืออยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค โดยเฉพาะเด็กให้ไปรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลใกล้บ้า นหากป่วยจะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

Shares:
QR Code :
QR Code