เดินหน้าท่องเที่ยวปลอดภัย-ห่างไกลโควิด-19

ที่มา : เดลินิวส์


เดินหน้าท่องเที่ยวปลอดภัย-ห่างไกลโควิด-19 thaihealth


สธ.เดินหน้าท่องเที่ยวปลอดภัย-ห่างไกลโควิด-19 คุมเข้มมาตรการพฤติกรรมสุขภาพ 5 ด้านป้องกันโรค


กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ "ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย อุ่นใจ ห่างไกล COVID-19" เน้นย้ำผู้ประกอบกิจการและประชาชนคุมเข้มมาตรการพฤติกรรมสุขภาพ 5 ด้านป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่การคัดกรอง  สวมหน้ากาก  ล้างมือ  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ


นายแพทย์สุวรรณชัย   วัฒนายิ่งเจริญชัย   รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย  กล่าวว่า  จากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยซึ่งจากเดิมในช่วงปลายปี คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันเป็นจำนวนมากนั้น แต่จากสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตามมาได้  ซึ่งเป็นปัญหาที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนและทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก


จึงมอบหมายให้กรมอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์ "ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย อุ่นใจ ห่างไกล COVID-19" โดยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้ประกอบการโรงแรม สถานประกอบการ ผู้ขับขี่ Grab Taxi และร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ และมุ่งเน้นคุมเข้มมาตรการ พฤติกรรมสุขภาพ 5 ด้าน เพื่อเป็นเกราะป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายโควิด-19 ได้แก่ 1. สถานประกอบกิจการ ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ มีระบบคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย


รวมถึงจัดให้มีจุดผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ  2. เน้นย้ำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการหรือออกจากบ้าน 3. จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ โดยใช้เวลาล้างอย่างน้อย 20 วินาที หรือมีจุดบริการ เจลแอลกอฮอล์ 4. การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด รวมถึงจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และ 5. ทำ ความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ พื้นผิวบนรถสาธารณะ บันไดเลื่อน ลิฟต์ เป็นต้น


ทางด้าน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย    กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม  "ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย อุ่นใจ ห่างไกล COVID- 19" พร้อมทั้งมอบป้ายตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม สถานประกอบการ ผู้ขับขี่ Grab Taxi และร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 พบว่า ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีพฤติกรรมการสวมหน้ากากป้องกัน ร้อยละ 89.61 ลดลงจากเดิมที่เคยสำรวจในช่วงวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 5.22 สถานที่สาธารณะที่ใส่หน้ากากมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 81.36 ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 78.42 และตลาด ร้อยละ 78.26 ส่วนสถานที่ที่ใส่หน้ากากน้อยที่สุดคือสวนสาธารณะ สนามกีฬา ร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ วัด โบสถ์ โบราณสถาน ร้อยละ 48.51 ฟิตเนส/โรงยิม ร้อยละ 50 และสถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้อยละ 52.94


สำหรับจังหวัดเชียงรายประชาชนมีพฤติกรรมการสวมหน้ากากป้องกัน ร้อยละ 85.71 เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5.20 สถานที่สาธารณะที่ใส่หน้ากากมากที่สุดคือ โรงพยาบาล ร้อยละ 87.88 ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 84.38 และตลาด ร้อยละ 84 ส่วนสถานที่ที่ใส่หน้ากากน้อยที่สุดคือ ฟิตเนส โรงยิม ร้อยละ 16.67 สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้อยละ 33.33 และวัด โบสถ์ โบราณสถาน ร้อยละ 50 การสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน จึงเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติกันต่อไป


"ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ นั้น ยังคง ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ตั้งแต่มีระบบการคัดกรองก่อนเข้ามาใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการอย่างเพียงพอ เช่น บริเวณทางเข้าออก หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร บริเวณทางเข้าออก บันไดเลื่อน ภายในลิฟต์ เพื่อลดความแออัด พร้อมทั้ง ให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" (www.ไทยชนะ.com) ก่อนเข้ารับบริการในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว.

Shares:
QR Code :
QR Code