เดินหน้ากีฬามวลชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เดินหน้ากีฬามวลชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ thaihealth


อธิบดีกรมพละฟิตเร่งกีฬามวลชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับอย่างยั่งยืน


นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา คนใหม่หรือคนที่ 27 นับตั้งแต่ก่อตั้งกรมพลศึกษา มา 82 ปี เปิดเผยว่า ต้องดำเนินการผลักดันโดยยึดตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งกำลังเสนอเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


อธิบดีกรมพลศึกษาคนใหม่ กล่าวว่า แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 นี้ กรมพลศึกษา ต้องทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ไม่ใช่เพียงเฉพาะ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเท่านั้น เพราะเราต้องการผลักดันกีฬาเพื่อมวลชน เนื่องจากปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพียง 1 ใน 3 ของประเทศเท่านั้น แต่เราตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นต้องร่วมกับหน่วยงาน เดินหน้ากีฬามวลชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ thaihealthอื่น ๆ ทั้ง กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


"กรมพลศึกษา มีปัญหาหลายอย่างที่ยังค้างคา แม้เวลาในการทำหน้าที่เหลือเพียง 1 ปี แต่จะเร่งวางรากฐาน และขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องกับอธิบดีฯ คนก่อน ส่วนเรื่องของพื้นที่ตั้งของกรมพลศึกษา ที่เช่าจุฬาลงกรณ์ นั้น คงต้องดูรายละเอียดของสัญญาการเช่า และพูดคุยกับผู้บริหารของจุฬาฯ ต่อไป แต่เชื่อว่ากรมพลศึกษาจะยังไม่ย้ายไปที่อื่นแน่นอน และยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลในการเข้ามารับตำแหน่งนี้แม้ แต่น้อย เพราะรู้จักคุ้นเคยกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่นี่เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังมีความมุ่งมั่นทำงานตามแผน โดยเน้นกีฬาเพื่อมวลชนอย่างเต็มที่แน่นอน" นายนเร กล่าว


สำหรับ นายนเร ย้ายจาก รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวง มารับตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา แทน นายกิตติพงษ์ โพธิมู อธิบดีฯ ที่เกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย. โดย นายนเร เกิดวันที่ 5 ม.ค. พ.ศ. 2500 เป็นชาวจังหวัดพิจิตร เติบโตรับราชการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเคยดำรงตำแหน่งในกรมพลศึกษาคือ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ ดูแลเรื่องวงโยธวาทิต.

Shares:
QR Code :
QR Code