เดินวิ่งด้วยหัวใจอาสา เพื่อมวลประชา

มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “เดิน–วิ่งหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” ครั้งที่ 2 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโตคิว ติดกับมาบุญครอง เซ็นเตอร์ เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2555

เดินวิ่งด้วยหัวใจอาสา เพื่อมวลประชา

โดยชูคอนเซปต์ รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกเพศ ทุกวัย หันมาออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ รวมถึงโรคอ้วน ที่ล้วนแต่เป็นโรคยอดฮิตของผู้คน ในสังคมยุคปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน ก็พยายามปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าและมีหัวใจอาสาช่วยเหลือ รู้จักให้และแบ่งปันต่อผู้อื่น ด้วยการเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของทุกประเภท อาทิ อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า หนังสือ ฯลฯ เพื่อนำมาประมูลและจำหน่ายที่ “ตลาดนัดแบ่งปัน” ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงาน

รายการวิ่งดีๆ มีคุณภาพอย่างนี้ อยากให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสกันครับ!!!
         

เรื่อง: จ๊อกกิ้งบอย
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code