เดินทางปลอดภัย ปั๊มทั่วไทยปลอดเหล้า

ชี้หากเจอโดนจับ – ปรับแน่

 

 เดินทางปลอดภัย  ปั๊มทั่วไทยปลอดเหล้า

            

              วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการ ร1รอ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จัดโครงการรณรงค์ เดินทางปลอดภัย  ปั๊มทั่วไทยปลอดเหล้า  2552  เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุขณะเดินทางช่วงปีใหม่  โดยมี นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานปล่อยขบวนรถโบราณรณรงค์ ห้ามขายห้ามดื่มในปั๊ม

 

              โดยนพ. วรรณรัตน์  กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะสูงกว่าช่วงปกติถึง 2 เท่า  เห็นได้จากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2545-2551 เดือนธันวาคม-มกราคม  พบว่า จำนวนคดีอุบัติเหตุการเมาสุราสูงขึ้นถึง 752 คดี ขณะที่มีคดีตลอดปีอยู่ที่ 509 คดี  และปีใหม่ที่ผ่านมาช่วง 7 วันอันตราย  มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้น 3,824  ครั้ง  เสียชีวิต 367 ราย  บาดเจ็บ 4,107 ราย สาเหตุ  41% มาจากการดื่มสุรา และกระทรวงพลังงานจึงมีความพยายามให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น ปั๊มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สะอาด จึงมีนโยบายให้ทุกสถานีฯปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

              “ในปี 2553 ทางกระทรวงจะเพิ่มตัวชี้วัดคุณภาพปั๊มและร้านอาหารใกล้ เขตสถานีบริการหรือพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ให้มีการขายสุรา  โดยได้รับความร่วมมือจากปั๊มน้ำมัน อาทิ ปตท. เอสโซ่  ปิโตรนาส คาลเท็กซ์  บางจาก ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 4,000 แห่งทั่วประเทศ จึงขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขไปจนถึง สาธารณสุขตำบล  สาธารณสุขอำเภอ  ช่วยสอดส่องดูแล  สร้างความตระหนักให้ทุกปั๊มปฏิบัติตามกฎหมาย ปลอดจากการขายสุราและดื่ม นพ. วรรณรัตน์ กล่าว

 

              ดร. สุปรีดา  อดุลยานนท์  รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอยู่ใน 3 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย  สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรจะลดลงตามลำดับใน 6 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 11,000 คนต่อปีส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งต้นทุนความสูญเสียสูงถึง 232,855 ล้านบาท คิดเป็น 2.81 % โดยผลการสำรวจของ abac poll ระบุว่า ประชาชนรับรู้มาตรการห้ามขายห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในบางสถานที่ อาทิ สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กว่าร้อยละ 90%

 

              พันตำรวจตรีหญิง ฉันฉาย  รัตนพาณิช  รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ ร่วมดำเนินการตามนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน 7 วันปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงปีใหม่ ตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร ซึ่งมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการขายสุราตามปั๊มน้ำมันในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเราจะกวดขัน สุ่มตรวจ ถ้าพบเจอปั๊มไหนมีการฝ่าฝืนมาตรการในการขายสุรา ทั้งร้านบริการสะดวกซื้อ หรือร้านอาหาร มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน  และตามปั๊มน้ำมันต่างจังหวัด จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่คอยตรวจตรา หากผู้ใดที่พบเห็นก็สามารถโทรแจ้งได้ที่ ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 1194 ได้ทันที

 

 

 

 

 

เรื่องโดย: เปรมยุดา  จิตรงาม team content  www.thaihealth.or.th

 

 

update: 14-12-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: เปรมยุดา  จิตรงาม

               

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code