เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการและพัฒนาสื่อโครงการรณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code