เช็คสุขภาพก่อนออกกำลังกาย

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


 


เช็คสุขภาพก่อนออกกำลังกาย thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น โดยจะเห็นได้ จากกระแสการรับประทานอาหารสุขภาพ (Clean Food) การออกกำลังกายตามสถานที่ต่างๆ


นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น โดยจะเห็นได้ จากกระแสการรับประทานอาหารสุขภาพ (Clean Food) การออกกำลังกายตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟิตเนสสวนสาธารณะ สนามกีฬา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ การขาดความรู้ที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควร ออกกำลังหรือเล่นกีฬาภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด


ในช่วงแรกควรออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ ค่อยเป็นค่อยไป และหยุดพักเมื่อเริ่มเหนื่อยหรือแน่นหน้าอก หลังจากที่เริ่มเคยชินให้เพิ่มระยะเวลาการ ออกกำลังกาย จนสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง นาน 15 นาทีขึ้นไปและทำเป็นประจำทุกวัน ที่สำคัญควรมีการอบอุ่นร่างกายก่อนและ หลังการออกกำลังกายทุกครั้ง ผู้ที่มี โรคประจำตัว จำเป็นต้องออกกำลังกาย ควบคู่กันไปด้วย แต่ลักษณะของการใช้แรง ระยะเวลา และวิธีการออกกำลังกายนั้น จะแตกต่างตามความเหมาะสมกับโรคที่ ตนเองเป็น


การตรวจสุขภาพเป็นประจำ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากมีโรคประจำตัว แพทย์จะให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ที่ถูกต้องแก่ตัวผู้ป่วยเอง และหากมีความ ผิดปกติขณะออกกำลังกายควรหยุดทำกิจกรรมดังกล่าวและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

Shares:
QR Code :
QR Code