เช็คข้อมูลสุขภาพก่อนเชื่อหรือแชร์

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ตรวจเช็คข้อมูลสุขภาพก่อนเชื่อหรือแชร์ thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ. แนะประชาชนตรวจเช็คข้อมูลสุขภาพ ที่ได้รับมาจากเว็บไซต์ต่างๆ ก่อนเชื่อหรือแชร์ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้


นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ศูนย์ไอซีที สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ในสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนก็เชื่อถือไม่ได้และเป็นเรื่องลวง ซึ่งการคัดกรองข้อมูลสุขภาพทางสื่อออนไลน์ ว่า เชื่อได้หรือไม่นั้นเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาข้อมูลสุขภาพผิด ๆ ทางสื่อออนไลน์ สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ การปลูกฝังให้ประชาชนทั่วไปมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ไม่ใช่ว่าเห็นข้อมูลอะไรมาก็ส่งต่อหรือแชร์ทันทีแบบไม่รู้เรื่อง ก็จะทำให้เกิดการส่งต่อแบบแชร์ลูกโซ่ได้


ผอ.ศูนย์ไอซีที สธ. กล่าวต่อว่า ดังนั้นเราต้องมีการปลูกจิตสำนึกเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วย โดยเมื่อรับข้อมูลสุขภาพใดมาก็ต้องตระหนักก่อนว่าจริงหรือไม่ ทำการตวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นก่อนว่าเป็นข้อมูลจริงหรือลวง เชื่อได้มากน้อยแค่ไหน เพราะแม้ข้อมูลจะมาจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ แต่ความจริงคือ มีการปลอมเว็บไซต์ หรือปลอมเพจ โดยแอบอ้างชื่อของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ก็มี ดังนั้น จึงต้องมีวิจารณญาณให้มาก

Shares:
QR Code :
QR Code