เชื้อซาลโมเนลลา สิ่งที่พบได้ในน้ำสลัด

ที่มา : สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เชื้อซาลโมเนลลา สิ่งที่พบได้ในน้ำสลัด thaihealth


เชื้อซาลโมเนลลา มักพบในน้ำสลัดหรือน้ำปรุงรสที่ส่วนใหญ่ใช้น้ำมัน ไข่ มายองเนสเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งหากใช้วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพและไม่สะอาดก็อาจก่อเชื้อโรคตัวนี้


หากผู้ปรุงล้างมือไม่สะอาดหรือไว้เล็บยาวก็สามารถเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคชนิดนี้และเป็นพาหะได้ เพราะเชื้อชนิดนี้มักปนเปื้อนมากับมูลสัตว์และอุจจาระของคน ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการท้องเสียถ่ายเหลว หากปล่อยทิ้งไว้นานร่างกายจะขาดน้ำ ช็อกและหมดสติได้


การป้องกันเชื้อซาลโมเนลลาคือ การทานอาหารปรุงสุกใหม่และทานขณะร้อน จะช่วยลดการติดเชื้อซาลโมเนลลาได้เชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และรา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ