เชื่อหรือไม่! เส้นเลือดในสมองตีบเกิดขึ้นทุก 4 นาที

 

เชื่อหรือไม่!! เส้นเลือดในสมองตีบ เกิดขึ้นทุก 4 นาที
หาคำตอบไปพร้อมกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กีฬา

Fit@HOME โครงการส่งเสริมคุณภาพคนทุกวัย ยุค New Normal ชวนวัยทำงานใส่ใจสุขภาพ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบ

Shares:
QR Code :
QR Code