เชียงใหม่ รณรงค์หมวกนิรภัย

          เชียงใหม่ประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรต้นแบบของการสวมหมวกนิรภัย 100% และหมวกนิรภัย”  เพื่อให้ประชานตระหนักถึงการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่

/data/content/23573/cms/abghimrtwx23.jpg

          นายประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ จัดพิธีมอบคำประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรต้นแบบของการสวมหมวกนิรภัย 100% และหมวกนิรภัย” ให้กับหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง 22 หน่วยงาน

          มรภ.เชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100%” ตามคำปฏิญญามอสโกของสมัชชาสหประชาชาติที่ประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก มรภ.เชียงใหม่จึงร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อผลักดันให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code