‘เชียงใหม่’ ตีแผ่ผลกระทบจากเหล้าผ่านหนัง

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย ส.ปชส.เชียงใหม่


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า


'เชียงใหม่' ตีแผ่ผลกระทบจากเหล้าผ่านหนัง thaihealth


สสส.จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ตีแผ่ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านภาพยนตร์ หวังสร้างการเรียนรู้แก่เยาวชน


เมื่อเร็วๆ นี้  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ค่านิยมที่ดี ผ่านการชมภาพยนตร์ “A Royal Hangover” เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนและภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ จัดขึ้นที่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ราว 50 คน เข้าร่วมในกิจกรรม


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลต่อการควบคุมสติสัมปชัญญะและเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม แม้จะมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี 2551 แต่ก็ยังคงพบเห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการโฆษณาอยู่ในรูปแบบต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาพของการดื่มของประชาชนที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ หรือสื่อสมัยใหม่ ยังคงมีส่วนชักจูงใจกับกลุ่มเด็กและเยาวชน


โดยหวังว่าบทเรียนจากภาพยนตร์เรื่องนี้ จะสามารถกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้หันมาใส่ใจและหาแนวทางร่วมกัน ในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการป้องกันเยาวชนไทยที่เป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

Shares:
QR Code :
QR Code