เชียงรายเปิดศูนย์ท่องเที่ยว-ผู้สูงอายุรับสังคมคนชราพุ่งสูง

ที่มา : เว็บไซต์ naewna.com 


ภาพประกอบโดยอินเทอร์เน็ต


เชียงรายเปิดศูนย์ท่องเที่ยว-ผู้สูงอายุรับสังคมคนชราพุ่งสูง thaihealth


เชียงรายเปิดศูนย์ท่องเที่ยว-ผู้สูงอายุรับสังคมคนชรา


วันที่ 12 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่1 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่ภายในชุมชนดอยทองตรงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยทอง โดยมีพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยโดยภายในศูนย์ใช้เป็นศูนย์กลางของผู้สูงอายุในพื้นที่มีบริการข้อมูลและสารสนเทศนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุและกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพด้านต่างๆโดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพรวมทั้งมีข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยวด้วย


นายวัชัย กล่าวว่า ทางศูนย์ฯมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า11.50 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 17.39 ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายจึงเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีประชากรทั้งหมดจำนวน75,468คน โดยมีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 12,638 คนคิดเป็นร้อยละ 16.74


“เทศบาลนครเชียงรายจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุขโดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมูลนิธิ JICAโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ปราชญ์ชุมชนแกนนำผู้สูงอายุและชุมชนทั้ง 64 ชุมชนโดยแบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็น 5 โซนแต่ละโซนจะมีศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนโครงการสำหรับศูนย์ที่ชุมชนดอยทองในครั้งนี้ถือเป็นศูนย์แรกซึ่งจะได้มีการดำเนินการเปิดศูนย์อื่นๆที่เหลือในอนาคตต่อไป” นายวันชัยกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ