เชิดชูเกียรติคนต้นแบบเลิกพนัน-ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบล

ที่มา : แฟนเพจโครงการคนเห็นคน


ภาพประกอบจากแฟนเพจโครงการคนเห็นคน


เชิดชูเกียรติคนต้นแบบเลิกพนัน-ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบล thaihealth


จ.พิษณุโลก จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนต้นแบบเลิกเล่นการพนันและประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบล


วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในพิธีเปิด “เวทีเชิดชูเกียรติคนต้นแบบเลิกเล่นการพนันและประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบล” พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายสัตวแพทย์ ปกรณ์ สุวรรณประภา ประธานมูลนิธิคนเห็นคน, สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน หมู่ที่ 1-13 ตำบลศรีภิรมย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ โดยภายในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนต้นแบบที่สามารถเลิกเล่นการพนันได้สำเร็จ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ การจัดซุ้มนิทรรศการของชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน และซุ้มนิทรรศการของภาคีเครื่อข่ายต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบุ่ง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

Shares:
QR Code :
QR Code