เชิญร่วมสัมมนา “นักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ” รุ่นที่ 4

ปสส. ขอเชิญชวนนักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.ย. 56 นี้

โครงการพัฒนาหลักสูตรนักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ (ปสส.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่  14 -16  กันยายน  2556 โดยทีมวิทยากรคุณภาพ อาทิ ศ.ดร.ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์, นพ.วิพุธ พูลเจริญ, รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/wholistic.evaluation หรือสอบถาม คุณศศิธร  081-558-7030 , 085-900-1086  e-mail : [email protected] ส่งใบสมัครภายในวันที่  5  สิงหาคม 2556 (จำนวนจำกัด)

 

 

ที่มา : โครงการพัฒนาหลักสูตรนักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ (ปสส.)

 

Shares:
QR Code :
QR Code