เชิญร่วมประกวดสื่อรณรงค์ “ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ”

 

ประกวดสื่อรณรงค์ "ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ"
 
แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประกวดสื่อสาธารณะเพื่อรณรงค์เรื่องฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อแก้ไขพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ขาดความรู้ของประชาชน  
 
เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมแข่งขันสร้างสื่อในหลายรูปแบบ ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์และแผ่นพับ การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น และการกล่าวสุนทรพจน์ ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก “อย่าใช้ยาปฏิชีวนะ ถ้าไม่จำเป็น”  ชิงรางวัลรวมมูลค่า 330,000 บาท รับสมัครถึง 15 มี.ค.นี้  ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.thaidrugwatch.org
 
 
 
 
 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code