เชิญชวนหางานผ่านตู้งาน หางานไว ใน 1 นาที

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เชิญชวนหางานผ่านตู้งาน หางานไว ใน 1 นาที thaihealth


แฟ้มภาพ


จัดหางานสุพรรณบุรี เชิญชวนหางานผ่านตู้งาน (Job Box) หางานไว ภายใน 1 นาที


นายโอวาท  ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรตู้งาน (Job Box) จำนวน 5 เครื่อง โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล  ที่ต้องการให้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการหางานทำ เข้าถึงแหล่งงานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย ตู้งานจึงออกแบบให้มีลักษณะเหมือนตู้เอทีเอ็ม เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการค้นหาตำแหน่งงานว่าง จากทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยมี จำนวน 500 เครื่อง ทั่วประเทศ


จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต่อว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการติดตั้งตู้งาน จำนวน 5  เครื่อง  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการหางานทำใช้บริการค้นหาตำแหน่งงานว่างผ่านตู้งานได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอสามชุก ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช  ที่ว่าการอำเภออู่ทอง ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง และ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี  โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว และขอเชิญชวนผู้ประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่าง โดยลงทะเบียนผ่าน  www. Smartjob.doe.go.th  หรือทาง  Mobile Application Smart job Center เนื่องจากตู้งานจะเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งงานว่าง กับศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  โทร. 0 3553 5388 ต่อ 102

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ