เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม 5 ข่าวไหน ข่าวจริง ข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19

เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม 5 ข่าวไหน ข่าวจริง ข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 ทุกการตอบจะบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล ทำเสร็จแล้วแชร์ต่อได้เลยค่า
คลิกที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19

เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม 5 ข่าวไหน ข่าวจริง ข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 ทุกการตอบจะบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล ทำเสร็จแล้วแชร์ต่อได้เลยค่า

คลิกที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19

Shares:
QR Code :
QR Code