เชิญชวนร่วมค้นหาคำตอบในเวที “พลังการอ่านฟื้นวิกฤตเด็กปฐมวัย” รวมพลังชุมชนเมือง สร้างวิถีวัฒนธรรมการอ่านเพื่อคนอนาคต

????????????เพราะวิกฤติโควิด-19 ซ้ำเติมพัฒนาการเด็กเล็กให้ยิ่งวิกฤติทุกด้าน

“หนังสือและการอ่าน” ช่วยหยุดบาดแผลฉกรรจ์นี้ได้

เชิญชวนร่วมค้นหาคำตอบในเวที

“พลังการอ่านฟื้นวิกฤตเด็กปฐมวัย”

รวมพลังชุมชนเมือง สร้างวิถีวัฒนธรรมการอ่านเพื่อคนอนาคต

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 &

สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20

วันที่ 5 เม.ย. 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

สถานีกลางบางซื่อ จตุจักร กทม.

#วัฒนธรรมการอ่าน

#อ่านสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code