เจ็ดแล้วจำ หลัก 7R ช่วยลดปริมาณขยะ

ที่มา : แฟนเพจ Greenery


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เจ็ดแล้วจำ หลัก 7R ช่วยลดปริมาณขยะ thaihealth


ยกกำลัง 7 ด้วยวิธีลดขยะล้น ที่เราเป็นคนเริ่มได้เอง กับหลัก เจ็ดแล้วจำ หลัก 7R ช่วยลดปริมาณขยะ


1. Refuse


ปฏิเสธบรรจุภัณฑ์สร้างมลพิษ เซย์โนให้กล่องโฟม และพลาสติกครั้งเดียวทิ้งซะ


2. Recycle


แยกขยะให้ง่ายต่อการนำไปแปรรูป หมุนเวียนวัตถุดิบไม่ย่อยสลายให้มีชีวิตอีกครั้ง


3. Reuse


ใช้แล้วใช้อีกจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน


4. Refill


เลือกใช้สินค้าแบบเดิม ไม่เพิ่มขยะเกินความจำเป็น


5. Repair


ของเสียก็หัดซ่อม ต้องใช้ให้คุ้มก่อนกลายเป็นขยะ


6. Return


อุดหนุนสินค้าคืนขวด หมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ ทำให้ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง


7. Reduce


ลดการกินทิ้งกินขว้างเกินความจำเป็น

Shares:
QR Code :
QR Code