เคล็ด (ไม่) ลับ หยุดความรุนแรงในครอบครัว

ที่มา : ครอบครัวสุขขขข…สุข โดย เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว


เคล็ด (ไม่) ลับ หยุดความรุนแรงในครอบครัว thaihealth


แฟ้มภาพ


ความรุนแรงไม่น้อยที่สั่งสมในสังคมนี้เริ่มต้นมาจากที่ครอบครัว ด้วยการใช้วิธีการรุนแรงในการจัดการปัญหาสามัญในบ้าน เช่น ใช้วิธีการตีหรือลงโทษให้เจ็บตัวในการจัดการพฤติกรรมลูก หรือเมื่อเกิดความขัดแย้ง (โดยเฉพาะระหว่างผู้ใหญ่ด้วยกัน) ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยวาจาและการกระทำที่รุนแรง


  1. จงเชื่อว่ามีวิธีการอื่นอีกเยอะแยะมากมายนอกจากการกระทำที่รุนแรงในการจัดการปัญหาสามัญในบ้าน เช่น การพูดคุยกันดี ๆ การกำหนดกติการ่วมกัน การให้รางวัลหรือชมเชยยามที่ทำดี หรือลงโทษด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น งดกิจกรรมที่เขาชอบ เป็นต้น
  2. การมีทัศนคติที่ดีต่อกันและกัน มองกันด้วยสายตา “จับถูก” มากกว่าจับผิด ให้โอกาสกันได้ ให้อภัยกันเป็น เคารพกับความคิดเห็นของกันและกัน และที่สำคัญคือ ใส่ใจรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายให้มาก ไม่เว้นแม้กระทั่งเหตุผลของลูก
  3. ระลึกเสมอว่า บางอย่างที่ถูกปล่อยออกจากจุดเริ่มต้นไปแล้วไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ ดังเช่นคำพูดหรือการกระทำที่รุนแรง เมื่อได้ทำลงไปแล้วมีแต่จะก่อให้เกิดริ้วรอยหรือบาดแผลทั้งทางกาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางใจแก่ผู้ได้รับเสมอ ไม่ต่างจากลูกธนูที่ถูกปล่อยออกจากคันธนูที่มีแต่ทำลายจุดหมายให้บาดเจ็บเสียหาย พึงยึดคติพจน์ที่ว่า “อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับคนใกล้ชิดให้ระวังคำพูด (และการกระทำด้วย)”

Shares:
QR Code :
QR Code