เคล็ดลับอ่านหนังสือให้ลูกฟัง สำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี

ที่มา : แผ่นพับมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย มูลนิธิสร้างเสริมนวัตกรรมการอ่าน

แฟ้มภาพ

                    การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดคือ การได้อ่าน ได้ใช้ภาษาสื่อสาร  การอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะสมอง ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด สติปัญญา การเรียนรู้และจดจำ สร้างสรรค์จินตนาการให้เด็กได้อย่างไม่รู้จบ

  1. จัดมุมการอ่านและให้มีหนังสือที่เหมาะสมในบ้านอย่างน้อย 3 เล่ม
  2. อ่านหนังสือภาพ หนังสือนิทานให้เด็กฟังทุกวัน วันะล 10-15 นาที
  3. แนะนำลูกในการหยิบ การใช้ การเก็บหนังสือเข้าที่หลังจากอ่านจบอย่างทะนุถนอม และให้รู้จักวิธีจับหนังสือและเปิดหนังสือ เพื่อฝึกวินัยเชิงบวกให้ลูก
  4. เลือกหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบชัดเจน มีภาพขนาดใหญ่ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวเด็กเอง หรือสิ่งใกล้ตัวเด็ก เช่น ครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือสัตว์เลี้ยง
  5. ในระหว่างที่อ่านหนังสือกับเด็กควรชี้นิ้วไปตามตัวอักษรที่กำลังอ่านเพื่อสร้างความคุ้นเคย
  6. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเปิดหน้าหนังสือ ชี้รูปภาพ โต้ตอบ ซักถาม หรือเล่าเรื่องในหนังสือตามความสนใจ
  7. พาเด็กไปร้านหนังสือหรือห้องสมุดใกล้บ้าน แล้วเปิดโอกาสให้เด็กเลือกหนังสือด้วยตนเอง
Shares:
QR Code :
QR Code