เครือข่าย ‘อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า’ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถหรือ Car Free Day

 

 

 

             เครือข่าย อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถหรือ car free day โดยการประสานงานจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเครือข่ายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 14 ชมรม มีชาวอุบลฯ สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน และได้ร่วมกันสนับสนุนให้มีช่องทางจักรยานขึ้นในอุบล

 

              เมื่อ วันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา นายวิโรฒ  มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมปั่นจักรยานรณรงค์วัดปลอดรถ หรือ car free day โดยพิธีปล่อยขบวนจักรยานจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าศาลาจัตุรมุข ในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง และปั่นจักรยานรณรงค์ผ่านไปยังถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองอุบล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนกว่า 500 คน

 

             นอกจากนี้ยังได้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ คิดอย่างไรที่อุบลจะมีช่องทางจักรยาน และได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง

 

 

เครือข่าย ‘อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า’ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถหรือ Car Free Day 

เครือข่าย ‘อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า’ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถหรือ Car Free Day

เครือข่าย ‘อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า’ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถหรือ Car Free Day

เครือข่าย ‘อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า’ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถหรือ Car Free Day 

เครือข่าย ‘อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า’ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถหรือ Car Free Day

เครือข่าย ‘อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า’ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถหรือ Car Free Day 

เครือข่าย ‘อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า’ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถหรือ Car Free Day

เครือข่าย ‘อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า’ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถหรือ Car Free Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

 

 

update 24-09-51

Shares:
QR Code :
QR Code