เครือข่ายเยาวชนภาคเหนือจัด “บูรณาส่งเสริมสิทธิเยาวชน”

เครือข่ายเยาวชนฯนักศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการ  "บูรณาส่งเสริมสิทธิเยาวชน" สร้างการเรียนรู้สิทธิของเด็กและเยาวชน


เครือข่ายเยาวชนภาคเหนือจัด  เครือข่ายเยาวชนภาคเหนือจัด


เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายเยาวชน 4 สถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยและ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (Focus/Trafcord) ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดกิจกรรม โครงการ  "บูรณาส่งเสริมสิทธิเยาวชน"  ให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ทาทุกหมู่บ้าน ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของคำว่า “สิทธิ” สิทธิที่เป็นส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน ให้ความรู้เครือข่ายเยาวชนภาคเหนือจัด  แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนเอง และสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้อง 


นาย กรกช ไชยวงศ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯได้มีการรับการแจ้งเบาะแสจากหลายหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและการค้ามนุษย์ที่ถูกกระทำกับเด็กเยาวชนในรูปแบบต่างๆ มูลนิธิยังมีการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านกฎหมายการให้ความรู้ต่างๆ ตลอดจนได้มีการผลักดันกฎหมายให้มีการบังคับใช้กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิและการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นเพิ่มความรู้และความเข้าใจกับเยาวชนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะเรื่อง “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก”


ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังได้นำเหล่าเยาวชนนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องของสิทธิและการจัดกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน พร้อมทั้งในวันที่ 20 กันยายน 2558 เนื่องในวันเยาวชนในพื้นที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และการรวมกลุ่มเยาวชนคนทำดีลุ่มแม่น้ำทาอีกด้วย


 


 


ที่มา : นายธนภัทร แก้วนิล เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ