เครือข่ายเยาวชนงดเหล้า โชว์ลิเกรีไซค์เคิล สืบสานวัฒนธรรม

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการขยายเครือข่ายแกนนำเยาวชนงดเหล้า ใช้ลิเกเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแก่รุ่นลูกหลาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับนายอดุลย์  บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินดาษ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดกิจกรรมการขยายเครือข่ายแกนนำเยาวชนองค์กรงดเหล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนวัดหินดาษ โดยมีการแสดงวัฒนธรรมไทย ลิเกรีไซค์เคิล จากวัสดุเหลือใช้ เช่น แผ่นซีดี ซองกาแฟ ถุงขยะดำ  ซึ่งใช้ชื่อคณะลิเก คือ นกน้อย  ลูกหินดาษ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแก่รุ่นลูกหลาน ขยายเครือข่ายเยาวชนแกนนำในจังหวัด เพื่อรณรงค์ในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง พระ อาจารย์แลกเปลี่ยนภาษาจากต่างประเทศ ท้องถิ่น ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากลิเกรีไซเคิล น้องเยาวชนได้มีโอกาสออกโทรทัศน์หลายช่อง ประกอบกับผู้อำนวยการโรงเรียนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ต้องการเห็นชุมชนเป็นสุข แปดริ้วเมืองน่าอยู่ ปราศจากอบายมุข เหล้า บุหรี่ ซึ่งได้ดำเนินการมา จำนวน 4 ปี

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

Shares:
QR Code :
QR Code