เครือข่ายเด็กยื่นหนังสือนายกฯ วอนผู้ใหญ่งดเหล้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก

เครือข่ายเด็ก พบนายก!!! เรียกร้องผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีมีศีลธรรม ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด สร้างค่านิยมถูกต้องแก่สังคม

เครือข่ายเด็กยื่นหนังสือนายกฯ วอนผู้ใหญ่งดเหล้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก

วันที่ 10 ม.ค.55 ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุม ครม. เครือข่ายเด็กและเยาวชนงดเหล้ากว่า 20 คน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และศิลปินจากบริษัทอาเอส จำกัด นำโดย น้องมิณทร์ ยงสุวิมล และน้องป๊อปปี้-321 เข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมติดเข็มกลัดและมอบหนังสือสุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการ “รักลูก-เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น” ปีที่ 6 โดยเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน

ทั้งนี้ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกเพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเด็กและเยาวชนในปีนี้

เครือข่ายเด็กยื่นหนังสือนายกฯ วอนผู้ใหญ่งดเหล้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก

นางมาลัย มินศรี ผู้แทนจาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า โครงการรักลูกเลิกเหล้า เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนภายในครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น ปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กเยาวชน ที่ผ่านมามีครอบครัวต้นแบบรักลูกเลิกเหล้ากว่า 100 ครอบครัว และกำลังขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เอแบคโพล มีการสำรวจเรื่อง โครงการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพอนาคตเยาวชน อายุ 9-18 ปี ใน 5 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ (กทม. เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรีและสงขลา) พบสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ เด็กเยาวชนกว่า 1.7 ล้านคน มีผู้เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า 619,311 คน และยังพบว่า จำนวน 310,538 คน เคยใช้ยาเสพติด

นอกจากนี้จากผลวิจัยโดย ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้ที่ให้ลอง คือ บิดา หรือคนในครอบครัว เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เด็กดื่ม และพบว่า อายุต่ำสุดที่เคยดื่มเพียงแค่ 7 ปีเท่านั้น และยังพบว่า เด็กเคยไปซื้อด้วยตนเอง โดยที่ผู้ขายยอมขายทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมาย โดยร้านที่กลุ่มอย่างสามารถซื้อสุราได้ด้วยตนเองคือ ร้านชำใกล้บ้านและร้านสะดวกซื้อ  

เครือข่ายเด็กยื่นหนังสือนายกฯ วอนผู้ใหญ่งดเหล้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก

เด็กหญิงปานชนก วอทอน เยาวชนเครือข่ายเกสรชุมชน โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม (เครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้า) กล่าวว่า อยากขอให้ผู้ใหญ่เป็นต้นแบบที่ดีและสร้างค่านิยมอย่างถูกต้องให้แก่เด็ก โดยเฉพาะเรื่องการทำความดี มีศีลธรรม ในวันนี้ได้มายื่นจดหมายเปิดผนึกให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อขอเรียกร้องให้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันนักดื่มหน้าใหม่เพื่อเป็นของขวัญ สำหรับเด็กและเยาวชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและไม่ตกเป็นเหยื่อจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“อยากขอให้รัฐบาล เข้มงวดกวดขัน ร้านค้า ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีมาตรการและควบคุม รวมถึงมีการจัดระเบียบโดยมิให้มีร้านค้าต่างๆ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานศึกษา และโดยรอบสถานศึกษา อยากขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลสังคมให้ปลอดภัยจากอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดพื้นที่เสี่ยง และส่งเสริมให้เด็กๆมีพื้นที่ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้มากขึ้น” เด็กหญิงปานชนก กล่าว

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
 

Shares:
QR Code :
QR Code