เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดบ้านต้อนรับ การดูงาน

จาก คณะนศ.พ. รพ.รามาธิบดี

 

เมื่อเร็วๆ นี้  คณะนักศึกษาแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนรวม 12 คน ได้มาศึกษาดูงานที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เพื่อเรียนรู้กระบวนทำงานรณรงค์งดเหล้าในรูปแบบต่างๆ

 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดบ้านต้อนรับ การดูงาน

โดยมี นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานฯ ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาและแนวทางการรณรงค์งดเหล้าของกลุ่มเป้าหมายต่างๆโดยย่อ จากนั้นได้มอบหมายให้ผู้ประสานงานส่วนกลาง นำเสนอในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 

นายสุวรรณ บุญแท้ ได้นำเสนอทิศทางการเคลื่อนงานผ่านกระบวนการทางกฎหมาย โดยเน้นย้ำว่า กฎหมายที่ออกมาเน้นจำกัดขอบเขตการขายมากกว่าเน้นที่คนดื่ม และสนับสนุนให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกระดับ

 

นางอภิศา มะหมาน ได้นำเสนอทิศทางการเคลื่อนงานของเยาวชนและนักศึกษาต่างๆทั้งในและนอกระบบ เช่น โครงการโพธิสัตว์น้อย เน้นการการเสริมสร้างศีลธรรมผ่านโครงงานต่างๆ นายประญัติ เกรัมย์ ได้นำเสนอทิศทางการเคลื่อนงานของคณะสงฆ์ผ่านสายงานต่างๆ เช่น การศึกษา การปกครอง การเผยแผ่และการสื่อสาร โดยเฉพาะการให้ความเห็นชอบและร่วมมือในการรณรงค์ให้งานบุญประเพณีเนื่องด้วยศาสนาปลอดเหล้า

 

ลำดับสุดท้าย นายธวัชชัย กุศล ได้เสนอข้อมูลและทิศทางแนวทางการให้คำปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าว่า ที่ผ่านมามีการโทรเข้ามาขอคำปรึกษาประมาณ 4,000 กว่าคนและตอนนี้สามารถโทรมาปรึกษาได้ที่หมายเลข 1413

 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดบ้านต้อนรับ การดูงาน

อาจารย์ประณมพร โรจน์บวรวิทยา อาจารย์จากสำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน ได้ตั้งคำถามและแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องนักดื่มหน้าใหม่และบทบาทของแพทย์ในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยมีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

โดยมีนักศึกษาแพทย์ศิรา คันธกุลดุษฎี ในนามตัวแทนศึกษาแพทย์กล่าวขอบคุณ จากนั้น ทั้งหมดได้ไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า เพื่อสังเคราะห์การเรียนรู้ครั้งนี้สำหรับการเตรียมตัวลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมต่างๆต่อไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

 

update: 16-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

 

Shares:
QR Code :
QR Code