เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนา

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนา ยกระดับ “วัดคลองแห” สู่ศูนย์กลางเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนา

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ศาลาการเปรียญวัดคลองเปลและวัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะทำงานในโครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายพระสงฆ์และสร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลง โดยการหนุนเสริมของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมประชุมกับเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ เฟ้นพระต้นแบบนักพัฒนาโดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองเปล พระครูโสภณคุณาทร เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีพระสงฆ์จากภาคใต้เข้าร่วมจำนวน 17 รูป/คน ประเด็นหลักๆเป็นการคุยกันเกี่ยวกับการรวบรวมจำนวนพระสงฆ์นักพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้สำหรับการหนุนเสริมการเคลื่อนงานพระสงฆ์เพื่อสังคมโดยภาพรวม

บ่ายวันเดียวกัน คณะทำงานได้ไปร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังความเห็นและเรื่องเล่าจากเจ้าอาวาสวัดคลองแห พระครูปลัดสมพร ฐานธัมโม พร้อมกับคณะกรรมการวัด เพื่อประมวลความเห็นเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์เพื่อสังคมในมุมมองของคนทั่วไป เป็นที่น่ายินดีที่มีคณะกรรมการมาร่วมพูดคุยหลากหลายประเด็นที่วัดทำงานกับสังคม บรรยากาศในการฟังและเล่า เหมือนผู้ใหญ่เล่าเรื่องให้เด็กๆ ฟัง ล้วนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นเรื่องเล่าที่ควรแก่การนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆ รู้ต่อไป อาทิ การหนุนเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา จิตอาสา วัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ กีฬา การแพทย์ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, การสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้สถานที่วัดเป็นศูนย์ในการเรียนรู้และทำกิจกรรม และการจัดแบ่งพื้นที่วัดเพื่อตอบโจทย์สังคมเช่น เศรษฐกิจ(ตลาดน้ำ) ชุมชน(ลานวัฒนธรรม-กีฬา)และศาสนา(โคกนกคุ่ม)

เรื่อง: ธรรมาวตาร
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า     

Shares:
QR Code :
QR Code