เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เตือนงดเหล้าเข้าพรรษา

          /data/content/24937/cms/e_bcjmnqux1257.jpg


          เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เตือนไม่ดื่มไม่ซิ่ง หนุนงดเหล้าเข้าพรรษาลดสาเหตุการตายบนท้องถนน ซึ่งไทยติดอัน 2 ของโลก


          เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 57 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา มีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันปีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ใช้หัวข้อหลักในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุคือ "เข้าพรรษาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝนที่มีลมพายุและฝนตก ถนนเปียกลื่นจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวัง


          ทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระบุว่า ปัจจุบันมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 33 ราย เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 12,000 ราย และยิ่งตอกย้ำไปกว่านั้น เมื่อสถาบันวิจัยด้านการคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ร่วมกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก รายงานสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี พบประเทศไทยอยู่อับดับที่ 2 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย 44 คนต่อแสนประชากร โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ ประเทศนาบิเมีย


          นอกจากนี้ยังพบข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกรายงานฉบับใหม่ ว่าด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ของโลกประจำปี 2557 ระบุว่าประชากรทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 38 ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และมีผู้เสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์3.3ล้านรายทั่วโลกในแต่ละปี ผู้สูงอายุทั่วโลกดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยปีละ 6.2 ลิตรต่อคน ขณะที่กลุ่มอายุที่บริโภคแอลกอฮอล์มากที่สุดคือวัย 15 ปี ส่วนประเทศไทย มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยประมาณ 5 ลิตรต่อปีต่อคน และการดื่มแล้วขับ คือ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 39.1% ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด 23.6% จักรยานยนต์มากที่สุด


 


 


           ที่มา: เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code