เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 62

ที่มา : เว็บไซต์สุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สุขภาวะชุมชน


เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 62 thaihealth


เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง สสส. เดินตามศาสตร์พระราชา


นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สสส. "พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทุกท่านครับ ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาเยือน…กาลเวลาหมุนเวียนไป ไม่มีใครหยุดยั้งได้ ทิ้งไว้แต่อดีตและร่องรอยปรากฎการณ์ต่างๆ ที่พวกเราได้ร่วมมือกันสรรสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน


จนถึงวันนี้ นับเป็นเรื่องยินดี ที่เรามีชุมชนน่าอยู่ที่จัดการตนเองได้หลายแห่งในทุกจังหวัด สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนของเรา สิ่งเหล่านี้เกิดจากความเสียสละ ทุ่มเท ของเครือข่ายพวกเราที่มีความมั่นคงในแนวคิดว่า คนไทยทุกคนมีความสามารถและศักยภาพในการดูแลตนเอง


ขอให้พี่น้องเครือข่ายทั้งหลายจงก้าวเดินต่อไป ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา ที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด โดยทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนมีความเข้าใจตนเอง เข้าถึงปัญหาของตน และพัฒนาชุมชนของตน ให้เป็นลูกที่พ่อหลวงของเราต้องการเห็นไปทั่วผืนแผ่นดินไทย ขอให้ทุกท่านจงบังเกิดพลังในการสร้างสุขให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน เครือข่าย สังคมและประเทศชาติสืบไป"

Shares:
QR Code :
QR Code