เครือข่ายยุวทัศน์ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เมื่อวันที่ 18-19 เม.ย. ที่ผ่านมา เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแกนนำเยาวชนและวิทยากรในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่” ณ โรงแรมอารมณ์ดี รีสอร์ท แอนด์สปา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


เครือข่ายยุวทัศน์ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ thaihealth


นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเครือข่ายยุวทัศน์ จำนวน ๒๘ คน จาก กรุงเทพฯ สระบุรี มุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน กล่าวเปิดงานฯ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เยาวชนกับการปฏิรูปประเทศ” พร้อมกับ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บุหรี่และความสำคัญกฎหมายควบคุมบุหรี่” โดย นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย กรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค


ในการอบรมครั้งนี้น้อง ๆ ยังได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้าน “เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ” โดยนางชมพูนุช วงษ์ไพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน และ มีได้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง “ความเป็นผู้นำ กับทิศทางขับเคลื่อนนโยบาย” โดยนายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมานคร


กิจกรรมที่เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ ได้แก่ การเปิดตัวแถลงข่าววารสาร คิดส์ดี ฉบับปลอดบุหรี่ ซึ่งจะตีแผ่ความจริง ข้อเท็จจริง เรื่อง(ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ที่ปกป้องลูกหลานไทยจากบริษัทบุหรี่ รวมถึง มีการอบรมนักเรียนแกนนำเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ โดยใช้กลยุทธ Talk Shows ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่าง (ร่าง)พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่อีกด้วย


 


 


ที่มา: มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

Shares:
QR Code :
QR Code