เครือข่ายประชาคมงดเหล้าตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่

ที่มา : แฟนเพจสคล ภาคตะวันออก


ภาพประกอบจากแฟนเพจสคล ภาคตะวันออก


เครือข่ายประชาคมงดเหล้าตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ thaihealth


เครือข่ายประชาคมงดเหล้าร่วมตรวจสอบสลากสินค้าควบคุมและออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภค


เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าร่วมกับคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจันทบุรี สนง.สธ.จันทบุรี สรรพสามิตพื้นที่ จนท.ตำรวจ และหน่วยงานต่างๆ นำโดย ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจสอบสลากสินค้าควบคุมและออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ตามห้างใหญ่ๆ ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภคและต้องเป็นสินค้าถูกกฎหมายและปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือจากผู้จำหน่ายให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำมาบรรจุในกระเช้าทุกชิ้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด

Shares:
QR Code :
QR Code