เครือข่ายตลาดสีเขียว รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว (โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว)

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัทสวนเงินมีมาผู้ประกอบการสังคม กำลังขยายงานด้านธุรกิจสีเขียว เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรอินทรีย์กับผู้บริโภคตื่นรู้เพื่อกอบกู้สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ดำเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ งานแสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชน / greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เป็นต้น โดยต้องการผู้ร่วมงาน ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว (โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว)
หน้าที่
ประสานงานเชื่อมโยงการทำงานเพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้บริโภคสีเขียวที่เข้มแข็ง
รวบรวมข้อมูล mapping ผู้บริโภคจากองค์กรภาคีและสร้างฐานข้อมูลผู้บริโภค
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคหัวใจสีเขียว
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มีทักษะในการจัดกระบวนการ
มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาสังคม
สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมและเก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
ถ้ามีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับผู้บริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ท่านใดสนใจโปรดส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อมประวัติการศึกษาและรายละเอียดของท่าน มาได้ที่
บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด 77, 79 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 หรือทาง
email : [email protected] ถ้ามีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณโจ๊ก, คุณไผ่ ได้ที่เบอร์โทร. 02-6220955,
02-6220966 และ 02-6222495-6
ที่มา : เครือข่ายตลาดสีเขียว

Shares:
QR Code :
QR Code