เครือข่ายงดเหล้าสัมมนาเร่งแก้ปัญหาเยาวชนติดสุรา

เครือข่ายงดเหล้าสัมมนาเร่งแก้ปัญหาเยาวชนติดสุรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จับมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สุรากับเยาวชน : สถานการณ์ และมาตรการนำไปสู่การจัดการปัญหาการดื่มสุราของเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี 

นายแพทย์บัวเรศ ศรีประทักษ์นายแพทย์บัวเรศ ศรีประทักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือข่ายสาธารณสุขฯ นครสวรรค์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้ร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สุรากับเยาวชน : สถานการณ์ และมาตรการนำไปสู่การจัดการปัญหาการดื่มสุราของเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ใน จ.นครสวรรค์

ในงานมีเครือข่ายจากหลายส่วน ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน อสม. ครูอาจารย์ นักเรียน สื่อมวลชน และประชาชน มาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน

สำหรับเนื้อหาการพูดคุยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสุราของกลุ่มเยาวชน ซึ่งผู้ร่วมเสวนาหยิบยกสถานการณ์ปัญหาการดื่มสุราของเยาวชนอายุไม่เกินในจังหวัด พร้อมคุยถกปัญหาความยากง่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน รวมถึงการได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน โดยมีการเปิดเผยสถิติเบื้องต้นว่า เยาวชนซื้อสุราจากร้านค้าสำเร็จกว่าร้อยละ 90 โดยร้านค้าเกือบทั้งหมดไม่ถามถึงอายุผู้ซื้อ และเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ จำหน่ายโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนการสรุปการเสวนานั้นมีหลายฝ่ายเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี และหลังจากนี้จะมีการประสานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เพื่อหาจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาสุราในกลุ่มเยาวชนต่อไป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามอยากขอความร่วมมือกับประชาชน หากใครพบเห็นการจำหน่ายสุราในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาตามที่กฏหมายกำหนด และขายในเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถแจ้งตำรวจจับได้ทันที หรือแจ้งที่ศูนย์บริการกรมควบคุมโรค สายด่วน 1422

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code