เข้าฤดูฝนไข้เลือดออกระบาด

/data/content/24498/cms/e_bhjknuw14679.jpg


          กทม.จับมือ 6 จว. ป้องกัน-เดินทางข้ามเขตเสี่ยงระบาดกว้าง


          พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกระบาดได้ง่าย อีกทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นตัวเร่งให้ลูกน้ำใช้เวลาในการเจริญเติบโตเป็นยุงเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่เมื่อปีที่ผ่านมา กทม.สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯได้ดีพอสมควร ปีนี้ กทม.จึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการระบาด โดยสำนักอนามัยเตรียมประสานความร่วมมือกับจังหวัดปริมณฑล ในการวางมาตรการในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านของตนเอง หากมีอาการไข้สูงผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ทันที


          นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ต้นปี 57 จนถึงวันที่ 24 พ.ค.57 มีผู้ป่วยทั้งหมด 1,218 ราย ซึ่งช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ อายุตั้งแต่ 10-14 ปี จำนวน 183 ราย รองลงมา อายุ 15-19 ปี จำนวน 157 ราย และอายุ 20-24 ปี จำนวน 145 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยมีผู้ป่วยทั้งประเทศจำนวน 6,420 ราย เสียชีวิต 4 ราย ทั้งนี้ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน และโดยปกติแล้วโรคไข้เลือดออกจะระบาดมากที่สุดในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. และในช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนแล้ว จึงต้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ โดยสำนักอนามัยร่วมมือกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เน้นลงพื้นที่เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในโรงเรียน สถานประกอบการ ศาสนสถาน ชุมชน พื้นที่สาธารณะ เป็นต้น


          นอกจากนี้ กทม.จะร่วมมือกับ 6 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี ในการทำงานร่วมกัน เนื่องจากประชาชนมีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดตลอดเวลา อีกทั้งมีความเสี่ยงที่โรคจะระบาดได้เสมอในพื้นที่รอยต่อ


 


 


          ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code