เข้าพรรษาห่วงพระเณรอ้วน

/data/content/24984/cms/e_afjltuvxz357.jpg


          เข้าพรรษาห่วงพระเณรอ้วน


          นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันเข้าพรรษานี้ กทม.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ในเรื่องการงดเหล้าตามปกติ และทางศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่และสำนักงานเขตจะลงพื้นที่วัดและสถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ เพื่อตรวจสุขภาพพระสงฆ์สามเณร แม่ชีรวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในวัดเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวนั้นมีข้อจำกัดในการดูแลสุขภาพและการเข้ารับการรักษาพยาบาล จึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยสะสมจนไม่สามารถรักษาได้ในที่สุด จึงเห็นความจำเป็นที่จะตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที รวมถึงการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมในพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายการทำหมันแก่สุนัขและแมวในพื้นที่เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ จากสัตว์สู่คนป้องกันการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้น


          นางวันทนีย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพสังฆทานที่จะนำไปถวายแก่พระสงฆ์ด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาจากการตรวจสุขภาพพระสงฆ์นั้นพบว่า พระสงฆ์เป็นโรคอ้วนและมีโรคประจำตัวมากมายเนื่องจากต้องฉันอาหารที่ประชาชนนำมาถวายและขาดการออกกำลังกาย ดังนั้นจึงเล็งเห็นความสำคัญของการถวายอาหารหรือสิ่งของแก่พระสงฆ์ ควรจะเป็นของที่ไม่เพิ่มปัญหาความเจ็บป่วยและไม่ถวายบุหรี่ซึ่งเป็นอันตราย โดยจะประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนในเรื่องดังกล่าว


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code