เข้าพรรษานี้ ล้างพิษตับเถอะ

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เข้าพรรษานี้ ล้างพิษตับเถอะ thaihealth


สสส.และเครือข่ายงดเหล้า ชวนประชาชนงดเหล้าครบพรรษา เพื่อล้างพิษและฟื้นฟูตับ


สสส.และเครือข่ายงดเหล้าชูแคมเปญ "พักตับ" ชวนให้คนงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งเป็นการล้างพิษตับ ทำให้สุขภาพดีขึ้น เพราะจากข้อมูลขององค์การอนามัยระบุว่า แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของ 200 โรคและทำให้บาดเจ็บเสียชีวิตถึงประมาณปีละ 3.3 ล้านคนทั่วโลก เฉพาะคนไทยตายถึง 26,000 คนต่อปี ผลจากการรณรงค์งดเหล้า 11 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 พบว่ามีประชากร 17 ล้านคนเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดย 8 ล้านคนงดดื่มได้ตลอดพรรษาและ 9 ล้านคนลดการดื่มลง ทำให้ประหยัดได้สูงสุด 6,000 บาทต่อคนหรือ 3 หมื่นล้านบาทในช่วงเข้าพรรษา


อย่าชะล่าใจว่าดื่มเหล้ามานานและแม้เซลล์ตับถูกทำลายก็ยังไม่มีอาการผิดปกติ นั่นเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาแสดงอาการถ้าปล่อยให้ตับถูกทำลายไปเรื่อยๆ ก็อาจเกิดภาวะตับวายได้ในที่สุดคนดื่มเหล้าจึงเท่ากับทำลายอวัยวะที่สำคัญโดยไม่อาจเอากลับคืนมาได้และถ้าตับวายแล้วก็หมายความว่าวายแล้ววายเลย


เมื่อเหล้าเข้าปาก…ความทุกข์ยากก็เกิดขึ้น! แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะถูกนำมาทำลายที่ตับและกลายเป็นไฮโดรเจนส่วนหนึ่ง ซึ่งร่างกายใช้เป็นแหล่งพลังงานแทนไฮโดรเจนจากไขมัน ทำให้ไขมันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานปกติไม่ถูกนำไปใช้เกิดจากสะสมจนนำไปสู่โรคต่างๆ ดังนี้


1.ไขมันสะสมในตับ เป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการใดๆ ปรากฎถ้าหยุดดื่มเหล้าตับจะสามารถกลับเป็นปกติได้


2.ตับอักเสบ อาจไม่มีอาการเลยหรือจุกแน่นที่บริเวณชายโครงด้านขวา อาจมีไข้ต่ำๆ ไปจนถึงมีอาการรุนแรง เช่น ดีซ่าน บางครั้งอาจมีอาการทางสมอง สับสน วุ่นวาย หรืออาจหมดสติได้และเกิดภาวะตับวายได้ ซึ่งการตรวจเลือดจะพบความผิดปกติของการทำงานของตับอย่างชัด


3.ตับแข็ง เป็นภาวะสุดท้ายที่พบจากการมีผังผืดเกิดขึ้นในเนื้อตับอย่างเรื้อรังจะทำให้เนื้อตับมีลักษณะผิวไม่เรียบขรุขระเป็นก้อนๆ และมีขนาดเล็กลงในระยะสุดท้ายผู้ที่หยุดดื่มในระยะนี้จะช่วยป้องกันมิให้เกิดการเสียหายต่อเนื้อตับเพิ่มขึ้น แต่การดื่มต่อจะทำให้ตับวายและเป็นอันตรายถึงชีวิต


ผ.ศ.นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของร่างกายมีหน้าที่สร้างกำจัดรีไซเคิลสารต่างๆ ในร่างกาย ไม่มีโรงงานไหนเทียบเคียงได้และเป็นอวัยวะที่สามารถรักษาตัวเองได้ดีมาก ถ้าไม่ไปทำร้ายมันคุณมีของวิเศษเดียวในร่างกายที่รักษาตัวเองได้ดีมากๆ สิ่งที่ทำร้ายตับที่เราบริโภค คือเหล้าและพวกน้ำตาล ไขมัน แป้ง ซึ่งทางตะวันตกนั้นส่วนมากตับมีปัญหาเพราะรับประทานน้ำตาลและแป้งมากเกินไป แต่ทางบ้านเราเหล้าคือปัญหาใหญ่


ตับแข็งเกิดจากตับเป็นผังผืดทีละนิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนตับกลายเป็นตับแข็งทั้งก้อน ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นมะเร็งต่อได้ เราน่าจะพักก่อนที่จะไม่มีโอกาสพัก การพักตับเท่ากับเป็นการฟื้นตัวของตับ เพราะให้โอกาสมันรักษาตัวเอง ในขณะที่เลิกเหล้าเลยเท่ากับการดีขึ้นของตับระยะยาว

Shares:
QR Code :
QR Code