เข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชิงรุกแก้ปัญหาค้ามนุษย์

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชิงรุกแก้ปัญหาค้ามนุษย์ thaihealth


แฟ้มภาพ


แก้ปัญหาค้ามนุษย์ ย้ำร่วมกันตัดวงจร รุกค้นหาและช่วยเหลือเหยื่อ  เข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชิงรุกกับกลุ่มเด็กและสตรีมากขึ้น


พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ศาลาว่าการกลาโหม โดยได้ร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนแก้ปัญหาและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2561 เพื่อจัดส่งให้สหรัฐอเมริกา


โดยสรุปภาพรวมการดำเนินงาน จำนวนคดีค้ามนุษย์ในปี 2560 – 2561 มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับปี 2558 – 2559  สถิติคดีด้านการบังคับใช้แรงงานเพิ่มขึ้น จากนโยบายรัฐบาลและมาตรการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง สามารถทำลายเครือข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพล ช่วยเหลือผู้เสียหายและดำเนินคดีกับผู้กับผู้ต้องหาได้เพิ่มมากขึ้น  มีการลงโทษ และดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาด และมีการอายัดทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยรูปแบบการค้ามนุษย์ที่พบมาก ได้แก่ การค้าประเวณี การบังคับใช้แรงงาน และขอทาน เป็นต้น


พลเอก ประวิตร แสดงความขอบคุณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. ) ตำรวจ รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เป็นผลให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น


พร้อมกล่าวย้ำว่า อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาระยะยาว มีความจำเป็นต้องเพิ่มบทบาทความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน NGOs มากขึ้น รวมทั้งต้องพัฒนาระบบงานและกลไกบริหารจัดการ ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ คุณภาพและความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเพิ่มความเข้มข้นดำเนินงานมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชิงรุกให้ครอบคลุมเป้าหมายในทุกพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็กและสตรี  ทั้งการค้าประเวณีเด็ก การกดขี่ใช้แรงงานเด็กที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการเด็กอย่างร้ายแรง  การนำคนมาขอทาน รวมทั้งการใช้แรงงานบังคับในภาคประมงและอุตสาหกรรม


ขณะเดียวกันขอให้ พม.และตำรวจ ให้ความสำคัญกับมาตรการเชิงรุก ในการค้นหาและช่วยเหลือเหยื่อออกมาจากวงจรการค้ามนุษย์ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้กระทำผิดในทุกราย ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับเครือข่ายผู้ประกอบการและภาคประชาชนมากขึ้น  เพื่อร่วมแจ้งเบาะแสและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code