เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะ รองรับผ่อนคลายมาตรการ

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์


เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะ รองรับผ่อนคลายมาตรการ thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะ รองรับผ่อนคลายมาตรการ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ป้องกันการระบาดรอบสอง


นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อาจพิจารณาแนวทางผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในขนส่งสาธารณะทุกระบบ กทม.ได้เตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสแล้ว


โดยที่ผ่านมาได้ประสานกับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสให้เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงดำเนินมาตรการสุขอนามัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะใช้บริการ การคัดกรองผู้ใช้บริการโดยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยทำเครื่องหมายเว้นระยะทั้งบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารและบนชานชาลา เพิ่มความถี่และเพิ่มขบวนรถในการให้บริการ เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำการป้องกันโรค


ส่วนผู้ปฏิบัติงานให้ตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน ตลอดจนทำความสะอาดทั้งในขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ สำหรับระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งทางน้ำที่อยู่ในความดูแลของ กทม.ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด


 

Shares:
QR Code :
QR Code