เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 57

         จปร. จับมือ สสส. ร่วมจัดงานวิ่งประเพณี “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 57”  2 พ.ย.นี้ ชู “องค์กรต้นแบบไร้พุง” พร้อมเฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน และทรงพระดำเนินเดินระยะทาง 2 กม.

/data/content/26245/cms/e_dhijlpqv1249.jpg

          เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ห้องแสดงนิทรรศการ Together We Can ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) พลโทชาญชัย ยศสุนทร  ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) กล่าวว่า จปร.ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรม “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57” ครั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย.57 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งถือเป็นประเพณีที่จปร.จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ เป็นองค์ประธานพระราชทานถ้วยรางวัล และทรงพระดำเนินเดินระยะทาง 2 กม. ในเวลา 09.00 น. ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วย

          “จปร.เสริมสร้างสมรรถภาพให้นักเรียนฯ และบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีระเบียบปฏิบัติประจำวัน ทั้งการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ การออก กำลังกายส รวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ประจำวันตามตาราง ทำให้นักเรียนฯ ทุกคน มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ บูรณาการอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน ” พลโทชาญชัย กล่าว

           ด้าน ทันตแพทย์กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสสส.กล่าวว่า กิจกรรม “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57” ในปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด“ลดพุง ลดโรค” ซึ่งจปร. ถือเป็นองค์กรต้นแบบขององค์กรไร้พุงอีกแห่งหนึ่ง โดยสสส.รณรงค์ขับเคลื่อนองค์กรไร้พุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงผลเสียของโรคอ้วน และใส่ใจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ พนักงานในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการสูญเสียกำลังการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาลขององค์กร ที่สำคัญองค์กรไร้พุง ยังเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะประชาชน เป็นต้นแบบบทเรียนที่จะสื่อสารให้สังคมไทยให้เห็นภาพการสร้างแรงจูงใจ การผลักดันคนในองค์กร/หน่วยงาน หรือชุมชนหันมาใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการก้าวเข้าสู่การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงของคนไทยทุกคน

          “สิ่งสำคัญที่จะสร้างองค์กรไร้พุงอย่างยิ่งยืน อันดับแรกคือ ผู้นำองค์กร ให้ความสำคัญ สนับสนุน และร่วมมืออย่างเต็มที่  เมื่อผู้นำองค์กรตัดสินใจลงมือทำ จะต้องมีคณะทำงาน มีเป้าหมาย หรือนโยบาย มีการประเมินผลเป็นระยะๆ และสุดท้ายต้องมีรางวัล หรือแรงจูงใจ หากทัศคติเปลี่ยน เป้าหมายเปลี่ยน จะทำให้มีพฤติกรรมรักสุขภาพยั่งยืน” ทพ.กฤษดา กล่าว

          สำหรับการแข่งขัน มีระยะทาง 32 กม. ระยะทาง 16 กม. ระยะทาง 10 กม. และเดินระยะทาง 3 กม. เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ โทร. 0-241-1706 , 0-3739-3018 ต่อ 62773 (วันราชการ) , 62318 (วันหยุดราชการ)

Shares:
QR Code :
QR Code