เขตบางเขน แนะระวัง มือ เท้า ปาก

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


เขตบางเขน แนะระวัง มือ เท้า ปาก thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้อำนวยการเขตบางเขน แนะนำประชาชนระวัง โรค มือ เท้า ปาก ช่วงสภาพอากาศเย็นและชื้น


นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า เนื่องจากระยะนี้ฝนตกชุก กรุงเทพมหานคร มีสภาพอากาศเย็นและชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ประกอบกับได้มีการระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เขตจึงขอให้คำแนะนำสำหรับประชาชน ดังนี้


1.บิดา มารดา ผู้ปกครองควรแนะนำสุขอนามัยแก่บุตรหลานและผู้ดูแลเด็กโดยเฉพาะการล้างมือ


2.ประกอบการในสถานเลี้ยงเด็กควรดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขลักษณะของสถานที่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การเช็ดถูอุปกรณ์ เครื่องเรือน เครื่องเล่น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค


3.ในโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษา ควรเพิ่มความรู้เรื่องโรคและการป้องกันตนเอง


4.ในกรณีที่เด็กมีอาการป่วยซึ่งสงสัยว่าจะเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที และแยกเด็กป่วยไม่ให้คลุกคลีใกล้ชิดกับเด็กอื่น หากเด็กมีตุ่มในปากโดยที่ยังไม่มีอาการอื่นให้หยุดเรียนและพักอยู่ที่บ้านก่อน 


5.กรณีที่เด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ควรให้หยุดเรียนเป็นเวลา1 สัปดาห์ โดยนับจากวันเริ่มป่วย


6.การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ที่เด็กป่วยสัมผัสทั้งในบ้านสถานศึกษา สถานที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกปกติก่อน แล้วตามด้วยน้ำยาฟอกขาว เช่นคลอรอกซ์ ไฮเตอร์ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้าง ด้วยน้ำสะอาด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ