เก็บสัมภาระในรถถูกวิธี เลี่ยงอันตราย

ที่มา: www.naewna.com


เก็บสัมภาระในรถถูกวิธี เลี่ยงอันตราย thaihealth


แฟ้มภาพ


ปภ.แนะการจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสารและบนหลังคารถอย่างถูกวิธี เลี่ยงอันตรายขณะโดยสาร


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะการจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสารและบนหลังคารถอย่างถูกวิธี โดยจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสารให้เป็นระเบียบ ผูกยึดสิ่งของที่มีน้ำหนักมากให้หนาแน่น ไม่วางสิ่งของที่กลิ้งได้บริเวณใต้เบาะที่นั่งคนขับ ไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซ้อนสูงพิงเบาะหลังรถ ไม่วางสิ่งของไว้ในตำแหน่งที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย ไม่วางสิ่งของบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง สำหรับการบรรทุกสิ่งของบนหลังคารถ ควรตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคารถ จัดให้มีตาข่ายหรือผ้าคลุมครอบสิ่งของ เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถ ผ่านเส้นทางที่มีการจำกัดความสูง ลดความเร็วในการขับรถ เพราะการขับรถเร็วขณะบรรทุกสิ่งของบนหลังคารถ โดยเฉพาะขณะเข้าโค้ง ทำให้เสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำได้


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มักจัดเก็บสิ่งของไว้ในห้องโดยสาร เมื่อประสบอุบัติเหตุ ความเร็วและแรงปะทะของรถ จะเพิ่มแรงเหวี่ยงให้สิ่งของในรถพุ่งกระแทกผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสารและบนหลังคารถอย่างถูกวิธีดังนี้


การจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสาร จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ โดยเฉพาะสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก วัสดุแหลมคม อาทิ อุปกรณ์ซ่อมเครื่องยนต์ กรรไกร ควรจัดเก็บไว้ในลิ้นชักเก็บของในห้องโดยสาร หรือเก็บใส่กล่องที่มีฝาปิดมิดชิดไว้บริเวณกระโปรงท้ายรถ ผูกยึดสิ่งของที่มีน้ำหนักมากให้แน่นหนา เพื่อป้องกันสิ่งของพุ่งกระแทกผู้ที่อยู่ในห้องโดยสาร ทำให้ได้รับอันตราย


ไม่วางสิ่งของที่กลิ้งได้บริเวณใต้เบาะที่นั่งคนขับ อาทิ ขวดน้ำ รองเท้า ถังดับเพลิงเคมีขนาดเล็ก เพราะอาจกลิ้งเข้าไปติดใต้แป้นเบรก หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะไม่สามารถหยุดรถได้ทัน


ไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซ้อนสูงพิงเบาะหลังรถ เพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุ เบาะหลังรถไม่สามารถต้านทานน้ำหนักของสิ่งของ ทำให้สิ่งของพุ่งทับผู้โดยสารได้


ไม่วางสิ่งของไว้ในตำแหน่งที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย เพราะกีดขวางการทำงานของถุงลมนิรภัย กรณีประสบอุบัติเหตุแล้วถุงลมนิรภัยทำงาน จะได้รับอันตรายจากการถูกสิ่งของพุ่งกระแทก


ไม่วางสิ่งของบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง เพราะจะทำให้เกิดจุดบอดและบดบังการมองเห็นเส้นทาง จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้


การบรรทุกสิ่งของบนหลังคารถ


ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคารถ ต้องยึดติดกับตัวรถอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันสิ่งของร่วงหล่น ก่อให้เกิดอันตรายได้


จัดให้มีตาข่ายหรือผ้าคลุมครอบสิ่งของ พร้อมจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ ไม่วางซ้อนกันเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันสิ่งของร่วงหล่น


เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีการจำกัดความเร็วสูง อาทิ จุดกลับรถ ลอดใต้สะพาน อุโมงค์ทางลอด สะพานลอย เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ


ลดความเร็วในการขับรถ เพราะการขับรถเร็วขณะบรรทุกสิ่งของบนรถ จะทำให้เกิดแรงลมปะทะ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมรถ โดยเฉพาะขณะขับรถเข้าโค้ง ทำให้เสี่ยงต่อการ ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำได้ ทั้งนี้ การจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสารและบรรทุกสิ่งของบนหลังคารถอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

Shares:
QR Code :
QR Code