เกษตรสุขภาวะคาทอลิกไทย ส่งเสริมผักผลไม้ปลอดภัย

ที่มา : เว็บไซต์เชียงรายนิวส์


เกษตรสุขภาวะคาทอลิกไทย  ส่งเสริมผักผลไม้ปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


ชุมชนคาทอลิกเชียงราย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารเคมีทุกชนิด พร้อมเชื่อมตลาดการปลูกและแบ่งปันผักปลอดภัย ให้แก่ชุมชนคาทอลิกในเครือข่ายทั่วประเทศ


วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานโครงการเกษตรสุขภาวะคาทอลิกไทย โดยการสนับสนุนของ สสส. สำนัก 5 นำโดย คุณพ่อ (บาดหลวง) เอกชัย ผลวารินทร์ หัวหน้าโครงการเขตสังฆมณฑลเชียงราย และเจ้าอาวาสวัดคาทอลิกนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมทีมแกนนำคาทอลิกในพื้นที่ ร่วมกันใช้โอกาสวันฉลองชุมชนความเชื่อประจำปีนี้ แสดงออกถึงความรักศรัทธาตามวิถีคริสตชนคาทอลิก พร้อมจัดบูธ นิทรรศการ นำเสนอผักผลไม้ที่ปลูกแบบปลอดสารเคมีในพื้นที่ครัวเรือนคริสตชนและพื้นที่ดินของวัด (โบสถ์) การจัดขบวนแห่พระรูปนักบุญพร้อมป้ายสื่อสารข้อความรณรงค์ส่งเสริมการปลูก บริโภคและแบ่งปันผักผลไม้ ที่มีผู้ร่วมขบวนมากกว่า 100 คน เข้าสู่บริเวณวัด


นอกจากนี้ยังมีการเปิดบูธและ Event ส่งเสริมผักผลไม้ปลอดภัยในการเป็นชุมชนวัดคาทอลิกนำร่องพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากมุขนายกประมุขผู้นำศาสนาคริสต์คาทอลิกเขตปกครองสังฆมณฑลเชียงราย ร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสุด พร้อมทีมแกนนำ แขกผู้เกียรติและพี่น้องคริสตชนทั้งไทยและชนเผ่ามากกว่า 500 คน ภายหลังพิธีกรรมทางศาสนา ยังมีการส่งเสริมการทานผักผลไม้ปลอดภัย เมนูพื้นบ้านซึ่งวัตถุดิบหลักมาจากผลิตผลของชาวบ้านในพื้นที่ อิ่มอร่อย ฟรีและปลอดสารเคมีทุกชนิด ในบรรยากาศของความเป็นพี่น้อง ท้ายสุดก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรม ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องและแขกผู้เกียรตินำผักผลไม้ที่นำมาถวายวัดและร่วมออกบูธนี้กลับไปบริโภคในครัวเรือน และนำออกไปมอบให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชนวัดด้วย


กิจกรรมครั้งนี้ สำเร็จอย่างดียิ่ง อันมาจากความกรุณาให้เกียรติอย่างสูงจากมุขนายกผู้นำศาสนาคริสต์คาทอลิกในเขตปกครองคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสุด สมาชิก สท. บรรดาผู้นำสภาอภิบาลและแกนนำในโครงการ รวมทั้ง สสส. สำนัก 5 ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสื่อเผยแพร่รณรงค์ ซึ่งขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ และเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงรุกสู่การสร้างและเชื่อมตลาดการปลูก บริโภคและแบ่งปันผักผลไม้ปลอดสารเคมีในระดับชุมชนวัดและเครือข่ายคาทอลิก ที่สำคัญ คือ การเริ่มต้นสู่การเป็นนโยบายและแผนงานสำหรับคาทอลิกในระดับภูมิภาค/สังฆมณฑลรวมถึงระดับชาติต่อไปด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ