ฮูปลื้มไทยรับมือหวัด09ดีเยี่ยม

ไทยระวังเพิ่งช่วงหน้าหนาว

 

ฮูปลื้มไทยรับมือหวัด09ดีเยี่ยม

          สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประเมินการทำงานด้านการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในส่วนความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับชาติไปถึงระดับชุมชนในการช่วยป้องกันและควบคุมโรคในช่วงที่มีการระบาด ถือเป็นจุดแข็งที่ดีของประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องรักษาไว้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำแนะนำประเทศไทย อาทิ การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งต้องการการสั่งการที่ชัดเจนและแม่นยำ เพื่อให้การทำงานในระดับส่วนกลางไปถึงระดับจังหวัดและชุมชน มีความชัดเจน ไม่ผิดเพี้ยนไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยกำลังพยายามปรับระบบดังกล่าวอยู่ ในส่วนของประชาชน ต้องมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการรักษาป้องกันโรค ซึ่งพบว่าการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในครั้งแรก ประชาชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น การล้างมือ การใส่หน้ากาก ถือเป็นเรื่องดีที่ต้องส่งเสริมต่อเนื่อง

 

          นพ.ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศไทยจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระลอก 2 หรือไม่ แต่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่เป็นช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอยู่แล้ว และการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่ผ่านมายังไม่ถึงจุดอิ่มตัว มีผู้ติดเชื้อเพียง 8-10 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งการระบาดระลอก 2 จะแตกต่างจากการระบาดครั้งแรก เพราะพื้นที่การระบาดน่าจะเป็นการระบาดจากเขตชนบทแพร่เข้าสู่เขตเมือง

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Update:16-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code