“ฮู”ประกาศรับรองไทยเป็นประเทศปลอดโรคโปลิโอ

/data/content/23859/cms/abejmorwxy18.jpg

          องค์การอนามัยโลกหรือฮู มอบประกาศนียบัตรรับรองให้ไทยเป็นประเทศปลอดโรคโปลิโอพร้อมกับอีก 10ประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทุกประเทศไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน 3 ปี เผยไทยปลอดโรคนี้เป็นปีที่ 17 ผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายพบเมื่อพ.ศ.2540 ที่จังหวัดเลย แต่คงมาตรการป้องกันเข้มข้นต่อเนื่องทุกปี ทั้งหยอดวัคซีน และการเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการในข่ายสงสัย

          นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตรจากนายแพทย์โยนาส เทจน์ (Dr.Yonas Tegegn) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เพื่อรับรองว่า กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วย 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟ เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา ติมอร์เลสเต้ และไทย เป็นภูมิภาคปลอดโรคโปลิโอจากองค์การอนามัยโลก

          นายแพทย์อำนวย ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลกหรือฮู (WHO) เร่งดำเนินการให้ทุกประเทศทั่วโลกปลอดโรคโปลิโอภายในพ.ศ.2561 หรือในอีก 4 ปีข้างหน้า องค์การอนามัยโลกได้ประกาศรับรองภูมิภาคที่ปลอดโรคนี้ทั้งภูมิภาคแล้ว 3 ภูมิภาคคือ อเมริกา ยุโรป แปซิฟิกตะวันตก จากทั้งหมด 6 ภูมิภาค โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่ 4 ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย หลังจากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศสมาชิกทั้ง 11 ประเทศเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ขณะนี้ประชากรทั่วโลกร้อยละ 80 อยู่ในภูมิภาคที่รับรองการปลอดโรคโปลิโอแล้ว อย่างไรก็ตาม มีบางประเทศที่ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ อาทิ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และไนจีเรีย

          นายแพทย์อำนวย กล่าวว่า สำหรับไทยปลอดจากโรคโปลิโอมาเป็นปีที่ 17 โดยพบผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้าย พ.ศ.2540 ที่จังหวัดเลย แต่ไทยยังคงมาตรการกวาดล้างโรคโปลิโออย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  ทั้งการเร่งรัดความครอบคลุมการหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีตามระบบปกติ  และการให้วัคซีนเสริมเป็นประจำทุกปีในกลุ่มและพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล ที่สูง ชนเผ่า แนวชายแดน แรงงานเคลื่อนย้ายทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งชุมชนแออัด ชุมชนในพื้นที่ไม่สงบ และชุมชนที่พบโรคติดต่ออื่นๆ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการในข่ายสงสัยคือ กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอัมพาตเฉียบพลัน(Acute Flaccid Paralysis: AFP)และการสอบสวนและควบคุมโรคที่รวดเร็ว ซึ่งไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการกวาดล้างโปลิโอที่สอดคล้องกับแผนของนานาชาติ เพื่อให้การกวาดล้างโปลิโอเกิดประสิทธิผล และประสบความสำเร็จพร้อมกันทั่วโลก

          องค์การอนามัยโลกได้รายงานสถานการณ์โปลิโอทั่วโลก ในปี 2556 มีผู้ป่วยโปลิโอรวม 407 ราย  แยกเป็นประเทศที่มีโรคนี้เป็นโรคประจำถิ่น 3 ประเทศ คือ ไนจีเรีย 53 ราย ปากีสถาน 93 ราย และอัฟกานิสถาน 14 ราย  และมี 5 ประเทศที่ปลอดโรคแล้ว แต่โรคกลับมาระบาดใหม่ คือ โซมาเลีย 194 ราย เอธิโอเปีย 9 ราย เคนยา 14 ราย แคเมอรูน 4 ราย และซีเรีย 26 ราย และในปีพ.ศ. 2557 นี้ พบผู้ป่วยแล้ว 51 ราย

          โรคโปลิโอเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ติดต่อผ่านทางมือหรือปนเปื้อนในอาหารที่กินเข้าไป ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการคือ มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีอาการตึงกล้ามเนื้อที่คอด้านหลัง ลำตัวและขา รายที่อาการรุนแรงจะเกิดอัมพาตของแขนหรือขา หรือกล้ามเนื้อกระบังลมเป็นอัมพาต ทำให้เสียชีวิตได้

 


          ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code