ฮักบ้านเกิดความสุขอยู่ที่บ้านเรา

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ฮักบ้านเกิดความสุขอยู่ที่บ้านเรา thaihealth


'ฮักบ้านเกิด' ความสุขอยู่ที่บ้านเรา


“ฮักบ้านเกิด ความสุขอยู่ที่บ้านเรา” คือชื่อคอนเซ็ปต์และเป็นชื่อเดียวกันกับชุดโครงการ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนในหมู่บ้านเกิดความรัก หวงแหนกับพื้นถิ่นของตน ด้วยความที่อยากเห็นเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน เติบโตขึ้นอย่างมีรากเหง้า ไม่ลืมกำพืดของตนเอง ดังนั้น แนวคิดนี้จึงถูกแผ่กระจายให้กับใครก็ตามที่ใฝ่ฝันอยากเห็นชุมชนเติบโตพร้อมๆ กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน เพื่อให้พวกเขามีภูมิคุ้มกันและในอนาคตจะกลายเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนที่พวกเขาเกิด ให้กลายเป็นพื้นถิ่นที่น่าอยู่ที่สุดตามที่ทุกคนปรารถนา


“โอกาสของการเรียนรู้มีอยู่มากมายรอบตัวที่จะทำให้เกิดคำว่าประสบการณ์อันเกิดจากการลงมือทำ ทดลองและเรียนรู้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะถูกหรือผิดก็ต้องลองดูและถ้าผิดทุกคนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรหรือมีรูปแบบอื่นๆ ในการทำงานหรือไม่ เพื่อค้นหาคำตอบในสิ่งนั้น เหล่านี้เราคิดว่าจะนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งในแง่การพัฒนาคนรุ่นใหม่และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งไปพร้อมกัน” ตั้ม หรือ ธรภัทร แสงหิรัญ หัวหน้าชุดโครงการฮักบ้านเกิดความสุขอยู่ที่บ้านเรา เล่าให้ฟังถึงรูปแบบการทำงานในชุดโครงการนี้


ที่เขาและเพื่อนๆ ร่วมกันปั้นแนวคิดจนกลายเป็นชุดโครงการเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนในหมู่บ้านได้แสดงศักยภาพผ่านกิจกรรมในชุมชน ซึ่งทุกคนคาดหวังว่ากิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายพื้นที่จะสามารถพัฒนาทั้งตัวเยาวชนและทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code