อ่านที่ไหนดีนะ?

ที่มา : หนังสือภาพสื่อสร้างสรรค์พัฒนาสมองและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกน้อย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


อ่านที่ไหนดีนะ? thaihealth


แฟ้มภาพ


เราสามารถอ่านหนังสือที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ สร้างให้เป็นนิสัยรักการอ่านวัฒนธรรมการอ่าน ลองเลือกแนวทางที่ถูกใจ ดังต่อไปนี้


จัดมุมหนังสือที่บ้าน : ทำให้เหมือนมีห้องสมุดในบ้าน เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็ก


สวนสาธารณะ : การเปลี่ยนบรรยากาศไปอ่านหนังสือนอกบ้านในที่ร่มรื่น มีอาหารว่างทานเวลาหิว ติดหนังสือไปด้วยสัก 3-4 เล่ม ก็ดีไม่น้อย


ร้านหนังสือ : ร้านหนังสือใหญ่ๆ สมัยนี้มักมีที่ทางสำหรับให้นั่งอ่านหนังสือซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กๆ ที่ได้อ่านหนังสืออย่างจุใจ ทำให้เราสามารถสังเกตได้ว่า ลูกชอบหนังสือแนวไหน ให้โอกาสเขาเลือกอ่านและซื้อหนังสือที่ตัวเองชอบบ้าง


บนที่นอน : ก่อนเข้านอน เป็นช่วงเวลาที่เด็กผ่อนคลาย  การอ่านหนังสือจะเป็นเวลาแห่งความสุข สานความสัมพันธ์ และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว


ห้องสมุด : สร้างความคุ้นเคยในการใช้ห้องสมุดให้กับลูก เมื่อได้ทำจนเป็นนิสัย หรือเป็นประจำแล้ว ลูกจะมีนิสัยรักการอ่าน ชอบหาความรู้ และเรียนรู้วิธีการหาความรู้ที่ดีได้ด้วยการอ่านหนังสือ


นอกจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถทดลองเปลี่ยนบรรยากาศชวนลูกไปอ่านหนังสือในที่ต่างๆ เพราะประสบการณ์ตรงมีความสำคัญไม่แพ้การอ่านเช่นกัน การที่ลูกได้ไปสัมผัส ได้เห็น ได้ทดลองทำ เยี่ยมชมที่ต่างๆ ก็ช่วยป้อนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับลูกได้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code