อ่อนหวานเพื่อแม่ จากเด็กโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา


 

เด็กโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาให้คำมั่นสัญญาจะลดการกินน้ำอัดลม ขนมหวาน อาหารขยะ เพื่อแม่

(sweet enough for mum)

 

อ่อนหวานเพื่อแม่ จากเด็กโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2552 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท จัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อให้เด็กนักเรียนได้กราบไหว้และทำกิจกรรมร่วมกับแม่ ซึ่งในงานนี้ทางโรงเรียนก็ยังได้จัดกิจกรรม เด็กโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาอ่อนหวานเพื่อแม่โดยนักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับความรู้จากทันตบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเรื่องการลดพฤติกรรมการบริโภคหวานเด็กเพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุและโรคอ้วน-เบาหวาน และเรื่องข้อปฏิบัติในการป้องกันฟันผุในเด็ก ซึ่งนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากการรับฟังบรรยาย เด็กทุกคนจะได้รับแผ่นกระดาษรูปฟันหลายหลากสีที่ด้านหลังมีที่ไว้ให้เขียนคำมั่นสัญญาว่าลูกจะอ่อนหวานเพื่อแม่อย่างไร จากนั้นก็ให้นำมาติดที่กระเช้า ฟันสวยทำความดีเพื่อแม่ เพื่อให้ลูกๆยึดมั่นในคำมั่นสัญญานั้น นอกจากนี้ยังให้ตัวแทนนักเรียนนำภาชนะบรรจุน้ำอัดลมชนิดต่างๆมาทิ้งในถังขยะที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาจะปลอดน้ำอัดลม

 

จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล กล่าวว่า โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของเด็กนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี และในปีนี้เป็นความโชคดีที่โรงเรียนได้เข้าร่วมเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน โดยการสนับสนุนของ สสส. ทำให้โรงเรียนได้มองเห็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพของเด็กที่เรื้อรังและหนีไม่พ้น นั่นคือ โรคฟันผุ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการชอบกินอาหารที่มีรสหวานมากเกินไปและพวกอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลสูง รวมไปถึงการดื่มน้ำอัดลมของเด็ก ซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดโรคฟันผุเท่านั้นยังเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคอ้วน-เบาหวาน ในเด็กอีกด้วย และที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาในวันนี้ ก็เพื่อที่จะรณรงค์ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความตระหนักตื่นตัวและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลให้น้อยลงและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้

 

อ่อนหวานเพื่อแม่ จากเด็กโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา

นางอำนวยพร ตันติเสรีรัตน์ ครูอนามัย กล่าวว่า ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากและซึ่งทำให้ครูทุกท่านเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เช่นกัน และเมื่อได้มีโอกาสจัดกิจกรรมโครงการเด็กโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาอ่อนหวาน คณะครูทุกท่านและภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางหลวง ในการจัดกิจกรรมวันนี้หวังผลให้ทั้งคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้ปกครองเนื่องจากในสังคมปัจจุบัน พ่อ-แม่ไม่ค่อนมีเวลาเลี้ยงดูลูกของตนเอง เมื่อได้มีโอกาสเจอหน้าลูกก็มักจะเอาใจด้วยการซื้อน้ำอัดลม ขนมหวาน เช่น ช็อกโกแลต ไอศกรีม หรือพวกขนมถุงขนมกรุบกรอบ ให้ลูกเพราะคิดว่านั่นคือการแสดงความรักและเอาใจใส่ แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นการทำร้ายลูกทางอ้อมนั่นเอง และถ้าวันนี้เค้าได้รู้ความจริงอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นลงได้

 

นางบรรจง อินทรอาษา ผู้ปกครอง กล่าวว่า มาร่วมงานในวันนี้ต่างจากปีที่ผ่านมา คือ มีหมอฟันมาให้ความรู้เรื่องโรคฟันผุกับการกินอาหารหวานมากเกินไปในเด็ก ทำให้ต่อไปจะลดการซื้ออาหารที่มีน้ำตาลสูงให้เด็กกินน้อยลง เช่น นมเปรี้ยว น้ำอัดลม ลูกอม เป็นต้น

 

เด็กชายกันตศักดิ์ สมเกตุ  กล่าวว่า ผมได้เขียนคำมั่นสัญญาทำความดีเพื่อแม่ไปติดไว้ที่กระเช้าฟันสวยว่า ต่อไปจะลดการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย น้ำอัดลม ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ ครับ

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : ทพญ.กนกพร ภมรพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

 

 

update 19-08-52

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

Shares:
QR Code :
QR Code